Banaby.hr   »   Postupak prikupljanja paketa

Postupak prikupljanja paketa

 

Kako to učiniti? - Često postavljana pitanja

Ukoliko ste s nama već dogovorili datum i adresu preuzimanja pošiljke, pričekajte da vas prijevoznik kontaktira. Prijevoznik će vas kontaktirati e-poštom ili telefonom. neuvedenoće vam trebati ništa osim pošiljki spremnih za preuzimanje. Prijevoznik će sa sobom imati spremne naljepnice za otpremu koje će zalijepiti na pripremljene pakete (pošiljke) prilikom preuzimanja.

KAKO PAKIRATI, OZNAČITI POŠILJKU/E?

Molimo da robu pažljivo zapakirate, po mogućnosti u originalnu ambalažu. Ako originalna naljepnica više nije čitljiva na pakiranju, na pakete možete zalijepiti ceduljicu s brojem narudžbe ili brojem kućišta iz Retino aplikacije.

MOGU LI ODREDITI PROZOR ZA PREUZIMANJE?

Tehnički nije moguće odabrati vremenski okvir za preuzimanje (preuzimanje paketa), ali možete pokušati pregovarati s prijevoznikom.

Za komunikaciju s prijevoznikom pripremite broj preuzimanja koji možete pronaći u mailu prijevoznika ili u našoj komunikaciji.

Ako prijevoznik to dopušta, željeni način preuzimanja i vrijeme mogu se promijeniti na temelju uputa prijevoznika. Ove biste upute trebali primiti putem SMS-a ili e-pošte.

KAKO NARUČITI KOLEKCIJU?

Ako ste ovu stranicu posjetili bez prethodne komunikacije s našom e-trgovinom i zainteresirani ste za povrat isporučene robe, ispunite online obrazac za povrat ili nas kontaktirajte.